„SANU“, nudi širok spektar usluga u oblasti metalnih
konstrukcija:
- usluge sečenja lima sa plazmom;

- radovi obrade lima i gvožđa za izgradnju industrijskih
hala;

- savijanje profila i delova od nerđajućeg čelika,
aluminijuma;

- zavarivanje u tačkama.

   Održavanje instalacija za usisivanje koje naša
kompanija prodaje je obezbeđeno 7 dana u nedelji, 24
časa dnevno, kako tokom garantnog perioda tako i
uperiodu servisiranja.

Autorsko pravo @ "SC SANU SRL"  · Sva prava zadržana
Usluge